Po bëhet si Enver Hoxha?! Gruaja qeshi me të madhe kur kaIoi Rama, e kapin e çojnë në po Iici: Pse e bëre?

I prishi qetësinë kryeministrit, shoqërohet në po l ic i një grua! Çme nd uria ka ndodhur në Tiranë, ku një grua që ishte në hesapin e saj në zonën e Kalasë së Tiranës, është ndaluar fillimisht nga G ard a dhe më pas nga pol ic ia për në kom is ar iat.

Edi Rama | OSCE

Siç edhe lexohet në raportin e shër bimi t, një grua e ide ntifi kuar si Teuta Baçi, banuese në Tiranë, ishte duke dalë nga puna e saj tek Kalaja e Tiranës, kur ka qeshur me të madhe, në kohën kur Rama po thoshte diçka.

Por ky veprim nuk i ka pëlqyer roj eve të Ramës. Gard istët e kanë ndaluar gruan dhe më pas kanë thër ritur pol icinë.

Më poshtë, keni raportin e shërbimit të po l i cis ë:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *