Pran Ditës Së Kijametit ?! Shenjat Vetëm Se Kan Filluar Të Shfaqen | VIDEO

Pran Ditës Së Kijametit ?! Shenjat Vetëm Se Kan Filluar Të Shfaqen | VIDEO

Kjo është një përmbledhje e shkurtër e shenjave, ekzistojnë shumë libra, artikuj dhe inçizime që flasin hollësisht për këto. Allahu na mundësoftë që t’i njohim dhe t’i marrim parasysh argumentet, si dhe të na forcojë në kohët e fitnes.

Arabia do të bëhet tokë me kopshte dhe lumenj;
Nuk do të mbetet askush në tokë që thotë “Allah, Allah” ose “La ilahe il-lallah”;
Përfundimisht fillon dita e Kijametit duke mbetur në tokë njerëzit e k’ëqij, të cilët do të ndërzehen si gomarët në publik; Video ↓↓↓

Leave a Reply

Your email address will not be published.