Pykpyetje se a do të kthehet në fund të muajit ora?

Në të dielën e fundit të muajit t etor, saktësisht me datë 25 te tor do të bëhet ndërrimi i orës, akrepat e orës do të kthehen 60 minuta mbrapa, ku edhe vendoset si ora dimërore. Në ma rs të vitit 2019 Parlamenti Europian ka përkrahur propozimin që të ndalohet ndërrimi i obligueshëm i orës në vendet e BE’së.

Me këtë vendim zgjaten ditët gjatë verës. Propozimi parasheh që nga viti 2021 shtetet të vendosin, ose të mbajnë kohën aktuale verore ose të largojnë ndërrimin e orës që ndodh dy herë gjatë vitit. Nën urdhrat aktualë të BE’së, të gjitha 28 vendet anëtare kalojnë në orën verore të dielën e fundit të muajit ma rs dhe kthehen në orën dimërore të dielën e fundit të t etorit.

E pikërisht me 25 te tor të këtij viti në mëngjesin e së dielës, akrepat do të kthehen 60 minuta prapa.Ndryshimi do të fillojë në orën 3, e cila do të shënojë ora 2.Ndryshimi i orës në Europë u vendos si ligj europian në vitin 1981 dhe është rinovuar çdo katër vjet.Ky ndryshimi i orës bëhet dy herë në vit, në javën e fundit të tetorit dhe në të dielën e fundit të marsit me qëllim shfrytëzimin sa më mirë të en ergjisë diellore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.