E Ngri Doren Dhe Nuk Ia Bën Hallall As Nuk Ia Fal Namazin E Xhenazes!-[Lexojeni Arysen]

E Ngri Doren Dhe Nuk Ia Bën Hallall As Nuk Ia Fal Namazin E Xhenazes!-[Lexojeni Arysen]

E Ngri Doren Dhe Nuk Ia Bën Hallall As Nuk Ia Fal Namazin E Xhenazes!-[Lexojeni Arysen]

Ndodhë edhe kjo: Nuk ia bën hallall dhe nuk ia fal Namazin e Xhenazes!-[Lexojeni arysen]Namazi i xhenazes është farzi kifajë, për të gjithë ato meshkujt që mësojnë se ka vde,kur një besimtar, qoftë ai mashkull a femër. Namazi i xhenazes është adhurimi për All-llahun dhe lutje për personin e vde,kur. Ai që nuk e konsideron të rëndësishëm, rrez,ikon imanin.

Por, një ngjarje ka ndodhur diku në Turqi, ku gjatë faljes së namazit të xhenazes, imami bën pyetje se a ia bëni hallall dhe ky person thotë se nuk ia bëj hallall, sepse personi i vde,kur ia kishte vra,rë kafshët derisa ishte gjallë. Andaj, ky u largua dhe nuk ia fali namazin e xhenazes derisa të tjerët vazhduan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *