Të Trokasim në portat e qiellit me këto lutje madhështore

Të Trokasim në portat e qiellit me këto lutje madhështore

Bismilahi Rrahmani Rrahim

Me të vërtetë falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. Kërkojmë ndihmë tek Ai prej veseve tona të këqija, dhe punëve tona të ndyra. Kë e udhëzon Allahu në rrugë të drejtë nuk ka kush e humbet, dhe atë të cilin Ai e humbet nuk ka kush ta udhëzojë.

Dëshmoj dhe deklaroj, se nuk ka të adhuruar tjetër që e meriton të adhurohet përveç Allahut, njëshit të vetëm e të pa shok.

Gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj, se Muhamedi -alejhi selam- është robi dhe i dërguari i Tij i sinqertë, i cili e përcolli shpalljen, e mbajti amanetin, e këshilloi metin, dhe luftoi në rrugën e Allahut derisa i erdhi vd.ekja.

“O ju të cilët keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe punoni në mënyrë që vdekja tu kapë duke qenë besimtar myslimanë”

“O ju të cilët keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thoni vetëm fjalë të drejta. Ai i rregullon punët tuaja dhe i fal mëkatet tuaja. Ai që i frikësohet Allahut dhe të dërguarit të Tij ka arritur fitoren më të madhe”

Fjala më e drejtë është ajo e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është ai i profetit -alejhi selam-. Punët më të këqija janë risitë në fe, sepse çdo risi është bidat, çdo bidat të çon në humbje e çdo humbje të çon në zjarr”

Allahu i madhëruar thotë në kuran:

“Kush i përgjigjet nevojtarit kur e lut Allahun dhe e largon të keqen prej tij, ndërsa juve ju bën sundues në tokë?

A ka të adhuruar rival me Allahun, shumë pak po përkujtoni?

“Nëse të pyesin robërit e Mi për Mua, thuaju se Unë jam afër dhe i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai Më lutet”

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, lutësit e të Cilit kurrë nuk poshtërohen.

Asnjëherë nuk është bërë pishman ai që ka kërkuar prej Tij apo tek Ai ka shpresuar.

Nuk ka zot tjetër përveç Allahut që e meriton të adhurohet. Atij nuk i fshihet lutja e lutësit kur ai e lut.

Nuk ka zot tjetër përveç Allahut që e meriton të adhurohet.

Ai e dëgjon pëshpëritjen e të dëmtuarit dhe rënkimin e tij.

Ai e kupton lëvizjen e buzëve dhe nënkuptimin e saj.

Trokitini dyert e qiellit me çelësat e lutjeve.

Nuk ka zot tjetër përveç Allahut.

Ai e dëgjon lutjen e milingonës së zezë, në natën e errët, mbi shkëmbin e zi.

Nuk ka zot tjetër përveç Allahut.

Ai ia plotësoi kërkesën një populli me anën e lutjes së një milingone pasi kishte ngritur duart drejt qiellit.

Pasi Sulejmani -alejhi selam- doli nga shtëpia e tij për të shkuar në faltore, vërejti në rrugë një milingonë e cila kishte ngritur duart drejt qiellit dhe po e luste Bujarin që dhuron pa masë, po e luste atë që me të vërtetë të ndihmon. Atëherë Slejmani -alejhi selam- tha:

– O njerëz kthehuni në shtëpi pasi mjafton për ju lutja e milingonës!

Pasha Allahun, në atë moment filluan të shfaqen retë në horizont dhe filloi të bjerë shi për shkak të lutjes së asaj milingone të vogël.

Nuk ka zot tjetër përveç Allahut.

Tek ai ngrihet fjala e mirë, lutja e pastër, loti i padjallëzuar.

A nuk po e trokisni derën e tij?

A nuk dëshironi të shijoni ëmbëlsinë e përuljes para tij, duke ndenjur modest e duke kërkuar falje pranë dyerve të mëshirës së tij?

O nevojtarë!

O ju të cilët ju është deformuar shpina si rrjedhojë e halleve dhe problemeve!

O ti borxhli që nuk bën rehat netët e gjata për shkak të borxheve!

O ti student që shpreson të kalosh në provime e nuk të zë vendi!

O ti që dëshiron të gjesh një vend pune duke mos lënë zyrë drejtori pa trokitur!

O ti i dëmtuar!

A nuk gjendet ndonjë prej jush që ka sy me të cilët qanë?!

Zemër e cila hidhërohet?!

A nuk ndodhen midis jush njerëz të dobët e të poshtëruar?!

Ku janë zemrat tuaja të cilat ndjejnë?!

Ku janë lotët të cilët do t’i lagin faqet tuaja?!

A nuk keni parë ndonjë krenarë i cili është poshtëruar?!

Të pasur që janë varfëruar?!

Të shëndoshë që janë sëmurë?!

Ju të gjithë së bashku, kujt i drejtoheni?!

Kë thërrisni e tek kush ankoheni?!

Duart tuaja kujt ia shtrini?!

Trokitini dyert e qiellit dhe lutuni me përkushtim?!

Duaja është aroma e besimtarit, shtylla e fesë dhe drita e qiejve dhe e tokës.

Trokitini dyert e qiellit pa u dorëzuar!

Shtojini lutjet tuaja, sepse ai që troket pa pushim, pa dyshim që një ditë do t’i hapen dyert e qiellit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.