Shiko se çfar i tha Muhamedi (alejhi selam) kur e pa nje vajze me nishan te zi ne fytyre?

Shiko se çfar i tha Muhamedi (alejhi selam) kur e pa nje vajze me nishan te zi ne fytyre?

Çka i tha Muhamedi (alejhi selam) kur e pa nje vajze me nishan te zi ne fytyre?Aishja r.a. tregon: “Pejgamberi alejhi selam më ka urdhëruar mua ose këdo tjetër që të përdorin rukjan në qoftë se ka rr*ezik nga syri i k*eq.” (5738).

Umm Selema r.a. tregon se Pejgamberi alejhi selam pa në shtëpinë e saj një vajzë me një nishan të zi në fytyrë dhe tha:“Trajtojeni atë me rukja,sepse ajo është ndikuar nga syri i k*eq.”(5739)

Pejgamberi salAllahu alejhi we selem e ka lejuar trajtimin me rukja për çdo pickim he’lmues.Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut alejhi selam këndonte për rukja këtë dua: “Bismil-lah, Turbetu erdina, bi riikati ba’dina jnshfa sekiimuna bi idhni rabbina – Me Emrin e Allahut. Dheu i tokës sonë dhe pështyma e disave prej nesh i shërojnë të së’murët tanë, me Lejen e Zotit tonë.” (5746)

Leave a Reply

Your email address will not be published.