Shikoje Studentja Degjon Per Here Te Pare Kur-An, Reagimi l Mahnitshem Qe Do Te Ju Perlot -VIDEO

Shikoje Studentja Degjon Per Here Te Pare Kur-An, Reagimi l Mahnitshem Qe Do Te Ju Perlot -VIDEO

Dikush bëri një ek speriment unik shoqëror duke i bërë njerëzit të dëgjonin Kur’an në rrugë. Shikoni këtë video për të zbuluar reagimin dhe vëz hgimet e tyre. Kur’ani është libri i shenjtë i shpallur nga Gjithë Zoti i Mës hirshëm (Allahu) Profetit të fundit – Muhamedit (paqja qoftë mbi të). Për 1400 vjet, libri është ruajtur. Miliona e kanë memorizuar dhe miliarda e ndj eki n atë!

Leave a Reply

Your email address will not be published.