Shpe.rthen Myftaraj: Shumë Shpejt Personalisht Kam Mei ‘Zhduk’ Në Prush Të Gjitha Xhamit Në Shqipëri, Kosovë Dhe Maqedoni?

Shpe.rthen Myftaraj: Shumë Shpejt Personalisht Kam Mei ‘Zhduk’ Në Prush Të Gjitha Xhamit Në Shqipëri, Kosovë Dhe Maqedoni?

kastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an tti Muslimane, ka bërë një mesazh të gjatë urre jtjeje ndaj bashkësisë së Muslimanëve shqipëtarë.

Kastriot Myftaraj thotë që nuk do të jetë larg ajo ditë që do të shem.ben të gjitha xhamitë. Është shumë afër që do të realizohen disa plane për xhamitë në të gjithë vendet ku ka shqiptarë. / Ju ftojmë që ta hapni marketingun për 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive!

Kastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an tti Muslimane, ka bërë një mesazh të gjatë urre jtjeje ndaj bashkësisë së Muslimanëve shqipëtarë./ Ju ftojmë që ta hapni marketingun për 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive!

Kastriot Myftaraj thotë që nuk do të jetë larg ajo ditë që do të shem.ben të gjitha xhamitë. Është shumë afër që do të realizohen disa plane për xhamitë në të gjithë vendet ku ka shqiptarë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.