Shteti i Kosova përfiton ndihmën më të madhe nga Gjermania ku ndër Co vid-19

Shteti i Kosova përfiton ndihmën më të madhe nga Gjermania ku ndër Co vid-19

Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë dorëzoi grupin e parë të pajisjeve mje kësore për të mbështetur Kosovën dhe Malin e Zi në përpjekjet e tyre ku ndër pa ndemisë CO VID-19.

“Mallrat mjekësorë përfshijnë kryesisht pajisje mbrojtëse personale si: ma ska F FP2, maska kiru rgjike, dorëza njëpërdorimshe dhe syze mbro jtëse. Kjo do të ndihmojë personelin mje kësor për të mbrojtur veten nga i nfektimi me CO VID-19 kur trajton pa cientët”, thuhet në një komunikatë të misionit të NATO-s në Kosovë – KFOR – të cilën kanë ndihmuar në shpërndarjen e ndihmave.

Në njoftim thuhet se një seri e dytë e pajisjeve do të arrijë përmes transportit rrugorë, i cili përmban më shumë se 10 tonë ndihma.

Leave a Reply

Your email address will not be published.