Si ka mundësi kjo “Nëna lutet kaq shumë sa djali ri.kthehet në jetë”

Si ka mundësi kjo “Nëna lutet kaq shumë sa djali ri.kthehet në jetë”

Producenti hollivudian i filmave DeVon Franklin foli për filmin e tij më të fundit, “Bre akthrough”, duke zb ulu ar se ai është i bazuar në një historinë e vërtetë të një adole shenti i cili vd iq e më pas erdhi sërish në jetë, pasi nëna e tij iu lut Z otit me gjithë forcën e saj.

Duke folur për PureFlix.com, Franklin tha: “

Br eakthro ugh është një histori e vërtetë mrekullie, të një nenë e cila lutet që djali i saj të rikt h ehet në jetë. John Smith ishte 14 vjeç dhe v di q pasi ra në një liqen të ng rirë”

Ngjarja në fjalë ndodhi më 19 Janar të 2015-s. 14-vjeçari u nxor nga liqeni Sainte Louise në Missouri pas 15 minutash. M je kët u përpoqën që ta shpëtonin, por në fund u do rëz uan, të bindur se kishin bërë gjithçka mundeshin se i m itu ri do të m bij eton te.

Pikërisht në këtë moment, nëna e tij Joyce shkoi në dhomën e s pi ta lit dhe diçka e pab esue sh me ndodhi.

“Ajo shkon në dhomën e em er gjen cës. Djali i saj qëndron në shtratin e vd ek je s. Por në vend që t’i japë lam tu mi rën e fu ndit, ajo shkon tek këmbët e tij, vendos duar e më pas thotë: Shpirti i shenjtë ma sill djalin tim mb rap sht… dhe John rikt he het në jetë”,

tregon Franklin.

Mj e kët vijonin të ishin të bindur se Smith nuk do të ri ku pe roh ej, duke marrë parasysh sa gjatë kishte qëndruar pa o ks igje n. Por për hab in ë e tyre, ai u u rik up eru a plotësisht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *