Me ta këput shpirtin: Fëmija afrohet për të kërkuar lëmoshë tek një makinë, por ajo që gjen brenda ia th yen z emrën!!!

Me ta këput shpirtin: Fëmija afrohet për të kërkuar lëmoshë tek një makinë, por ajo që gjen brenda ia th yen z emrën!!!

Kjo histori emocionale do t’ju bëjë të mendoni rreth vlerës së madhe që ka jeta dhe shëndeti. Afrika është kontinenti që ka vendet me nivelet më eks treme të va rfërisë në botë. Sipas Bankës Botërore nga 48 vende, 34 kanë standardin më të ulët të jetesës në kontinent dhe v arfëria e tyre është përke qësuar në 25 vitet e fundit. Pse i numërojmë këto të dhëna? Epo, sepse historia e mëposhtme vjen nga Kenia.John Thuo është një nga fëmijët e shumtë të pastrehë që jeton në rrugët e Nairobit, Kenia. Ju ftojm te sht ypni vid eon me po sht

Fëmijët kenezë rrojnë duke kërkuar lëmoshë në rrugë dhe mes të gjithë lypësve që ekzistojnë në atë vend, fëmijët zënë një shkallë të konsiderueshme në numër.Megjithëse shpesh konsiderohen si “haj’dutë”,John tregoi se edhe një lypës si ai mund të ketë një z emër të madhe.Si zakonisht, John po kërkonte para nga shoferët që ndalojnë në trafik. Ndër të gjithë njerëzit që takoi, ai që e bëri të shp ërthejë në l ot ishte takimi me 32-vjeçaren Gladys Kamande, e cila vu ante nga një së’undje e mu shkërive që ia vë shtirësonte fry mëmarrjen. Për të marrë frymë Gladys duhet të mbante të lidhur pas vetes një cilindër oksi gjeni dhe një gjenerator të spec ializuar për këtë pr oces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *