Të bëni kujdes ! Nëse gjeni diçka të tillë te dera kryesore, lajmëroni po.licinë

Të bëni kujdes ! Nëse gjeni diçka të tillë te dera kryesore, lajmëroni po.licinë

H ajdutët zgjedhin mënyra nga më të çu ditshmet për të gr’abitur banesa private apo apartamente.Zakonisht monitorojnë lëvizjet e personave, kryesisht gjatë kohës së pushimeve.

Autoritetet p olicore në shumë vende të botës ap elojnë për kujdes në një detaj vërtet interesant.Nëse në derën kryesore të banesës gjeni një send të cilin nuk e keni lënë ju, atëherë duhet të sh’qetë soheni dhe të lajmëroni po licinë. H ajdutët zgjedhin mënyra nga më të çu ditshmet për të gr’abitur banesa private apo apartamente.Zakonisht monitorojnë lëvizjet e personave, kryesisht gjatë kohës së pushimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *