Këto janë fjalë nga profeti Muhamed për kohët që jetojmë

Këto janë fjalë nga profeti Muhamed për kohët që jetojmë

Keto jane fjalë nga profeti Muhamed për kohët që jetojmë

Transmetohet nga Ebu Hurejre se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka thënë:
” Keni kujdes nga supozimi, sepse supozimi është gënjeshtra më e madhe, mos hulumtoni gabimet e njëri-tjetrit, mos spiunoni njëri-tjetrin, mos e keni zili njëri-tjetrin, mos ia ktheni shpinën njëri-tjetrit dhe mos e urreni njëri-tjetrin, por bëhuni që të gjithë robër të Allahut, vellezër midis jush, ashtu si ju ka urdhëruar! Muslimani është vëlla i muslimanit, nuk i bën atij padrejtësi, nuk e lë në baltë dhe nuk e nënçmon. Devotshmëria është këtu (duke bere me shenjë në gjoksin e tij).
Njëriut i mjafton e keqja, nëse e nënçmon vëllanë e tij musliman. Çdo musliman për muslimanin i ka të ndaluara: jetën, pasurin dhe nderin.”

(Buhariu dhe Muslimi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.