Ja 3 Duatë Më Të Rëndësishme Qe Duhet Te Lutesh

Ja 3 Duatë Më Të Rëndësishme Qe Duhet Te Lutesh

Ja 3 Duatë Më Të Rëndësishme Qe Duhet Te Lutesh

Tri duatë më të rëndësishme:

1. Allahumme inni eudhu bike en ushrike shej’en a’lemuh, ue estagfiruke li ma la a’lemuh” (O Allah, të lutem të më ruash nga politeizmi me vetdije, dhe më fal atë që bëj pa vetdije)

2. Ja mukal-libel kulubi thebbit kalbi ala dinik. (O rrotulluesi i zemrave, përforcoje zemrën time në fenë tënde).

3. Allahumme inni es’eluke husnel khatimeh. (O Allah më jep përfundim të mirë).
Thuhet që shejhk Bin Bazi porosiste për vazhdimisinë në to.
Sa dua të domosdoshme, jetike për çdo njeri, për çdo kohë.

p.s.: Duaja dhe amin-i më i mirë është ai që bëhet në vetmi, vetëm Allahu dhe ti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *