Mëso lutjen kur kemi dhimbje në trup! Fjalët që duhet të themi.

Mëso lutjen kur kemi dhimbje në trup! Fjalët që duhet të themi.

Mëso lutjen kur kemi dhimbje në trup! Fjalët që duhet të themi.

Është e zakonshme që gjatë jetës njeriu të pësojë dhimbje në trup. Në të shumtat e rasteve njerzit hutohen dhe nuk dinë çfarë të bëjnë.

Fjalët që duhet të themi janë:

Bismil-lah.(3 herë) E’udhu bil-lahi ve kudretihi min sherri ma exhidu ve uhádhiru. (7 herë)

Në emër të All-llahut. Kërkoj mbrojtjen e All-llahut me fuqinë e Tij nga e keqja e kësaj që ndiej dhe frikësohem.

Muslimi 4/1782…

Leave a Reply

Your email address will not be published.