Urgjentisht Hiqni dorë nga këto 5 pag’esa! Po ju ‘hanë’ rrogën kot…!!!

Në datë 1 merr rrogën. Në datë dy, pasi ke pag uar fat urat, ke ca qindarka në xhep. Si dr eqin ndodhi kjo, dje more rrogën?Pa përfshirë pagesat e energjisë ele ktrike, ujit dhe internetit, një pjesë të mirë të rrogës mund të jeni duke e shpe nzuar në abo nime apo anëtarësime që s’ju duhen fare. JU FT OJM TE SHT YPNI TEK FO TO KE TU

Dhe i pari i këtij lloji është anëtarësimi në palestër i cili kushton mesatarisht 30 mijë lek të vjetra për muaj. Shanset janë që ju të jeni nga ata njerëz që pag uan muajin, zotohet të ushtrohet rregullisht dhe nuk shkel kurrë në palestër. Të njëjtën gjë bën dhe muajin tjetër dhe sërish nuk e sheh derën e palestrës. Këto janë para të çuara d ëm. Anu lloni anëtarësimin dhe ushtrohuni në shtëpi kur të keni zell ose merrni ajër nga liqeni. Të dyja janë falas.

Një tjetër pagesë vde katare për llogarinë tuaj bankare është paketa e gjerë e kab llorit. A ju duhen vërtetë 200+ kanale? A i ndiqni të gjithë? Nëse po, a s’mendon se është koha të bësh diçka me jetën tënde? Anu llojeni tërësisht pa ketën e ka bllorit dhe ose paguani Netflix për diku tek $7 në muaj, ose gjeni një kompani interneti që ofron edhe kanale televizive me linjën e internetit.

Aboneja duket si ide e mirë në fillim. Paguan 16 mijë lek të vjetra në fillim të muajit dhe nga aty e tutje, t’i hipësh autobusit është pra ktikisht falas. Nëse ndë rroni katër autobusa në ditë, kjo këshillë s’është për ju, por nëse njëherë në kaq përtoni të ecni, po çoni para dëm. Bëni llogaritë. Sa herë në muaj i hipni autobusit. Çdo vlerë më e vogël se sa shpe nzoni për abo nenë është si njal që po shpërdoroni të ardhurat tuaja.

Kur morët në bankë kartën tuaj të deb itit ose kre ditit, ju kërkuan të firmosnit një kontratë, të cilën me siguri nuk e keni lexuar ndonjëherë. Para mund të zhd uken nga llogaria juaj dhe ju s’e merrni vesh. Shikoni me kujdes kushtet e kontratës. Disa karta mbajnë kom ision për çdo përdorim, disa karta mbajnë komision vetëm në in stanca sp ecifike. Ose shm angni aktivisht të tilla pagesa, ose transferohuni në një bankë që s’ju mban të tilla kom isione.

Sa foto keni në celular? 2000? 5000? Mund të jeni dhe ju duke vuajtur të njëjtin fat të er rët të memories së pamjaftueshme dhe iu drejtuat iCloud. Për 50GB vetëm $1. Për ca më shumë GB, ca më shumë dollarë. Zëvendësimi perfekt është Google Photos. Mjafton të keni një llogari në Google dhe apl ikacioni i ngarkon aut omati kisht fotot. S’ka limit dhe është tërësisht falas. Më falenderoni më vonë. JU FT OJM TE SHT YPNI TEK FO TO KE TU

Leave a Reply

Your email address will not be published.