Vendimi nga Itali për emigrantët: Kush punon merr leje qëndrimi

Vendimi nga Itali për emigrantët: Kush punon merr leje qëndrimi

Italia ka miratuar një draft të ri l igjor, duke u ardhur në ndihmë të gjithë em igrantëve që duan të punojnë atje, duke i lehtësuar marrjen e leje qëndrimit.

Me anë të këtij l igji të ri, në vendin fqinj do të përfitojnë shumë shqiptarë të cilët punojnë atje. Përmes këtij draft li gji, të gjithë em igrantëve lejohet konvertimi i lejes së qëndrimit për motive të tjera, në leje qëndrimi për motive pune. Këtu përfshihen lejet e qëndrimit të lëshuara për motive f atkeqësie natyrore, për mbrojtje special, aktivitet sportive, artistik, motive fetare e asistencë për minorenët.

Drafti lejon edhe të drejtën e dhënies së lejes së qëndrimit edhe për motive të mbrojtjes sociale ndaja em igrantëve riatdhesimi i të cilëve do t’u shk aktonte trajtim jo human e d egradues të jetës së tyre private e familjare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.