lshte Djali l Vetëm l Familjes Ndërron Jetë Në Turqi l Riu Nga Kosova,

Ishte Djali I Vetëm I Familjes Ndërron Jetë Në Turqi I Riu Nga Kosova,

Ilir Behluli nga Gjilani,i d iagnostikuar me l ekuemi ak ute, ka ndërruar jetë në Turqi. 19-vjeçari, për të cilin javë më parë ishte bërë th irrje për ndihmë financiare, fatkeqësisht nuk ka mundur t’i bëjë b allë s ëmundjes së r ëndë.

Iliri ishte djali i vetëm i familjes dhe i biri i v eteranit të l uftës Shefki Behluli.

Ilir Behluli nga Gjilani,i d iagnostikuar me l ekuemi ak ute, ka ndërruar jetë në Turqi. 19-vjeçari, për të cilin javë më parë ishte bërë th irrje për ndihmë financiare, fatkeqësisht nuk ka mundur t’i bëjë b allë s ëmundjes së r ëndë. Iliri ishte djali i vetëm i familjes dhe i biri i v eteranit të l uftës Shefki Behluli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *