Ju kujtohet familja Halili? Po E Sheh Tm Errin Me Sy Në Zvicër

Ju kujtohet familja Halili? Po E Sheh Tm Errin Me Sy Në Zvicër

Ju kujtohet familja Halili? Po E Sheh Tm Errin Me Sy Në Zvicër

Me emër sigurisht nuk mund ta kujtoni, por, kur të përmenden “trenerkat” dhe re fuzimi i dhë nies së pa saportës zvicerane, atëherë gjithçka është e qartë.

Pra, bëhet fjalë për familjen kosovare Halili nga Kantoni Baselland, të cilës me vite të tëra po u h idhet poshtë kërkesa për natyralizim.

Në rastin që pati bërë bujë para më shumë se një viti, ndër shkaqet e këtij r efuzimi qe përmendur veshja “e papërshtatshme” e m eshkujve të kësaj familjeje, gjegjësisht fakti se ata ecnin rrugëve të fshatit me rroba spo rtive (“trenerka” ose “tuta”).

Po ashtu atyre u zihej për të madhe se në disa raste te ta ishte ishte nde zuar si rena e autoa larmit dhe kjo kishte shq etësuar banorët e fshatit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *