Kush e thotë këtë Lutje 4 herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri i Xhehenemit..!

Kush e thotë këtë Lutje 4 herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri i Xhehenemit..!

Shkaku i tetë:
Ai që dëshiron të shpëtojë nga zjarri

Ka thënë Profeti salAllahu alejhi ue selem: Ai i cili thotë në mëngjes:
Të lutem o Allah! Unë u zgjova, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melekët e Tu dhe të gjitha krijesat e Tua, se vërtetë Ti je Allahu i Vetëm dhe i Pashok dhe dëshmoj se Muhamedi (alejhi selam) është robi dhe i dërguari Yt.

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”

(Ebu Daudi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *