Lutja (Duaja) kur je ne momente te veshtira..!?

Lutja (Duaja) kur je ne momente te veshtira..!?

Lutja (Duaja) kur je ne momente te veshtira..!?
Përcillet nga Ibn Abasi se, i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) kur gjendej në situata të rënda thoshte:
“La ilahe ilallahul adhim el­halim, la ilahe ilallahu rabul arshil adhim, la ilahe ilallahu rabus semauati ue rabul erdi ue rabul arshil kerim.”

(S’ka të adhuruar tjetër veç Allahut, Madhështorit, të Vetëpërmbajturit. S’ka të adhuruar tjetër veç Allahut, Zotit të Arshit madhështor. S’ka të adhuruar tjetër veç Allahut, Zotit të qiejve, të tokës dhe Arshit fisnik).

Transmetoi Buhariu dhe Muslimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *