Mëkat i madh / lnfermierja Rrëfen Mëkatet: Kam Ndërruar 5 Mijë Foshnje Në Maternitet, Bëni Testin E ADN-Së

Mëkat i madh / lnfermierja Rrëfen Mëkatet: Kam Ndërruar 5 Mijë Foshnje Në Maternitet, Bëni Testin E ADN-Së

Infermieret supozohet të kujdesen për pacientët dhe t’i ndihmojnë ata, por ndonjë herë ndodh e kundërta, janë pikërisht infermieret ato të cilat duhet t’i fri kësohemi.Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Zimbabve, ku një infermiere e quajtur Elizabeth Mwewa ka rrë fyer se ka shk ëmbyer pesë mijë bebe me njëra tjetrën gjatë 12 viteve punë, ndërsa pohon se një gjë të tillë e ka bërë për argëtim.E sëmurë me kan cer, ajo është rrë fyer pasi kërkon faljen e Perëndisë.

“Unë kam kan cer dhe e di që do të vdes shpejt. Dëshiroj të rrëfej mëkatet e mia para Zotit dhe para të gjithë njerëzve të prekur, sidomos atyre që kanë lindur në ‘University Teaching Hospital’ (UTH) gjatë shërbimit tim. Nuk kam asgjë për të fshehur. Në 12 vitet që kam punuar në repartin e lindjes në UTH, shkë mbeva afërsisht 5000 foshnje,” rrëfeu ajo.

Mwewa shtoi se iu bë zakon ky kr im dhe e bënte për argëtim. Tashmë kërkon faljen e njerëzve dhe të Zotit.Sipas Zambian Observer, Mwewa shtoi gjithashtu se fëmijët e lindur midis 1983 dhe 1995 në spital duhet të kontrollojnë veten veçanërisht nëse ata duken ndryshe nga vëllezërit e tjerë të tyre..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *