Naten eshte nje ore, nese besimtari lutet Duaja e tij nuk refuzohet. Pranohet..!

Naten eshte nje ore, nese besimtari lutet lutja e tij nk refuzohet. Pranohet..!

Përcillet nga Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti, alejhi selam, ka thënë:

“ Natën është një orë, nëse besimtari i lutet Allahut të Madhëruar në të, për mirësi të kësaj bote dhe Botës tjetër, Allahu do t’ia japë.

Kjo (orë) është në çdo natë.”

Muslimi

Në bazë të haditheve të tjera, kjo orë është në pjesën e fundit të natës, pra para agimit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *