Specialisti Dhe Ekspertiti I Shëndetit Publik Erion Dasho Thote Troc Se Ja Sa Lek Marrin Per C Ovid

Specialisti Dhe Ekspertiti I Shëndetit Publik Erion Dasho Thote Troc Se Ja Sa Lek Marrin Per C Ovid

Ekspertit të Shëndetit Publik Erion Dasho dhe Pëllumb Pipero eshte ber nje debat rreth gjendjes aktuale te te in fektuarve me co vid

Eksperti Dasho tha se disa kolegë të tij marrin përqindje në spitale për trajtimet e kor onavirusit.
“Në asnjë vend nuk paguhet 100 euro për test.

Nuk di ndonjë vend ku qytetarët blejnë ajrin për të je tuar.
Nuk di ndonjë vend që familjarët të blejnë bom bolën e oksigjenit në tregun privat.

Ne nuk jemi politikanë, jemi mjek.
Të kam ftuar ty dhe kolegët të flasim kun dër kësaj qeverie që po e trajton popullin si ar mik.

Kjo qeveri po e lë pa cientin shqiptar të pag uajë vetë cdo shpenzim, Ka kolegë tanë që po marrin përq indje se kserësh sot.
Nuk ka moral të dalë njeri të thotë se situata e Shqipërisë është njësoj si në botë.
Në Shqipëri zgj idhet pro blemi brenda javës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *