Kush e thote kete fjalë ne Fatk’eqësi ose Hall, Allahu ka për t’ia larguar dhe për ta shpëtuar..!?

Kush e thote kete fjalë ne Fatk’eqësi ose Hall, Allahu ka për t’ia larguar dhe për ta shpëtuar..!?

Kush e thote kete fjalë ne Fatk’eqësi ose Hall, Allahu ka për t’ia larguar dhe për ta shpëtuar..!?
Në një transmetim thuhet se Profeti alejhi selam ka thënë: “Unë njoh një fjalë të cilën nëse e thotë dikush në fatk’eqësi dhe hall Allahu ka për t’ia larguar dhe për ta shpëtuar. Është fjala e vëllait tim Junusit….

Çdo musliman që lutet me këtë dua për ndonjë çështje, Allahu ka për t’iu përgjigjur lutjes së tijë !

Çdo musliman që lutet me këtë dua për ndonjë çështje, Allahu ka për t’iu përgjigjur lutjes së tij. Ndërsa në sunenin e Termidhiut transmetohet prej Sa’d ibni ebi Uekas se Profeti alejhi selam ka thënë: “Duaja e Dhenunit (Junusit) kur ishte në barkun e peshkut ishte: La il-lahe ila en-nte subhaneke in-ni kuntu mine dhalimin – Çdo musliman që lutet me këtë dua për ndonjë çështje, Allahu ka për t’iu përgjigjur lutjes së tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *