Pse gratë musIimane mbuIohen..? Mëso Përgjigjen Më Të mirë në këtë pyetje..!

Pse gratë muslimane mbulohen? Meso Përgjigjen Më Të mirë në këtë pyetje..!

Për shumë njerëz, sidomos për ata në botën perëndimore, nuk është e qartë se pse disa gra muslimane mbulohen.

Ndoshta përgjigjja më e mirë qëndron në një tregim të shkurtër, të cilin patjetër duhet ta lexoni.

Një britanik shkoi te një njeri i mençur dhe e pyeti:

– Pse tek ju në Islam nuk lejohet që burrat t’i shtrëngojnë duart me gratë? A nuk është kjo e pazakontë?

Njeriu i mençur iu përgjigj me një pyetjeje tjetër:

– Ti a mund t’ia shtrëngosh dorën mbretëreshës Elizabetë?

Britaniku u përgjigj:

– Natyrisht jo. Ka disa individë të caktuar, të cilët mund të t’ia shtrëngojnë dorën mbretëreshës sonë. Por, unë nuk jam në mesin e tyre …

Më pas, njeriu i mençur tha …

– A po sheh. Gratë tona janë mbretëresha dhe mbretëreshat nuk i shtrëngojnë duart me burra të panjohur.

Pastaj britaniku pyeti:

– Po pse vajzat tuaja e mbulojnë trupin dhe flokët. A nuk është ky diskriminim dhe abuzim?

Njeriu i mençur buzëqeshi dhe nga xhepi nxori dy bonbone prej çokollatës. Njërit ia hoqi mbështjellësen e celofanit, kurse tjetrin e mbajti në mbështjellësen origjinal.

Pastaj të dy bonbonet i hodhi në dyshemenë me pluhur. Ai e shikoi britanikun dhe i tha …

– Nëse të kërkoj tani, që ta marrësh njërin nga këto dy bonbone dhe ta hash, cilin prej tyre do të marrësh dhe do ta vendosesh në gojën tënde?

Britaniku po u menduar shumë tha:

– Këtë në celofan, natyrisht.

Burri i mençur, përsëri buzëqeshi pak dhe tha:

– Kjo është mënyra se si ne i shohim gratë tona.

Përkthim: Miftar Ajdini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *