Meso Se Kush l Paguan Ushqimet Dhe Telefonatat E Krerëve Të UÇK-Së Në Hagë

Meso Se Kush l Paguan Ushqimet Dhe Telefonatat E Krerëve Të UÇK-Së Në Hagë

Pavarësisht se kushtet në objektin e parab urgimit në Hagë janë të mira, disa nga shpenzimet po i paguajnë të parabu rgosurit. Aktualisht në qendrën e parab urgimit janë shtatë ish-udhëheqës të Us htrisë Çlirimtare të Kosovës. Disa prej tyre madje kanë paguar deri në 500 euro për të telefonuar.

Nga familja e Nasim Haradinajt thonë se deri tani Haradinaj i ka harxhuar deri në 500 euro në telefonata. Sipas tyre, thirrjet në Kosovë janë shumë të shtr enjta.

Rritja e numrit të rasteve me Covi d-19, Kryeministri kë rcënon të a nulojë Kr ishtlindjes
Dhomat e Specializuara thonë se të parab urgosurit bëjnë thirrje telefonike dalëse me shpenzimet e tyre.

Gazeta Express ka kontaktuar edhe me Dhomat e Specializuara për të pyetur rreth shpenzimeve të të parab urgosurve. Në përgjigjen e tyre thuhet se ata mund të bëjnë thirrje telefonike dalëse me shpenzimet e tyre, por në rast se të parab urgosurit nuk kanë mjete financiare, shpe nzimet e tyre pjesërisht apo tërësisht nga Dhomat e Specializuar, në varësi se si e cakton s ekretari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *