CiIi Nga Gjynahet (Mëkatet) LIogaritet Më I Madhi Tek Allahu i Madherua..?

CiIi Nga Gjynahet (Mëkatet) LIogaritet Më I Madhi Tek Allahu i Madherua..?

Cili nga mëkatet llogaritet më i madhi tek Allahu?Transmetohet nga Abdullah ibn Mes’udi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se e kam pyetur Pejgamberin alejhi selam!,-: Cili nga mëkatet llogaritet më i madhi tek Allahu? Ai, salallahu alejhi ve selem!, tha: “T’i shoqërosh Allahut ortak ndërsa Ai të krijoi”. E pastaj cili mëkat i madh vjen me radhë pas shi’rkut? Tha (Pejgamberi alejhi selam); “Ta mbytësh fëmijën tënd nga frika se do të bëhet ortak në ngrënien e ushqimit me ty (nga frika e varfërisë)”.E pastaj cili mëkat vjen me radhë? Tha (Pejgamberi alejhi selam): “Të kryesh marr’ëdhënie intime me gruan e fqinjit tënd”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *