Apeli l E Fortë l Mjekut Imunolog: Stop Përdorimit Të Këtyre Ila Çeve

Apeli l E Fortë l Mjekut Imunolog: Stop Përdorimit Të Këtyre Ila Çeve

Që po kurohen në shtëpi, që të ndalojnë përdorimin e an tibiotikëve dhe kortizonikëve në ditët e para të së mundjes.

Në studion e “Open”, ai tha se ka një k onfuzion në mënyrën e mjekimit, ndërsa thotë se shumica e të së murëve e kalojën vi rusin si një grip normal dhe nuk kanë nevojë për m edikamente.

Sipas tij, përjashtuar rastet e k omplikacioneve, për pjesën tjetër të njerëzve, sistemi im unitar i trupit e mund vetë vi rusin.

“Stop an tibiotikëve stop kortizonikëve, ulin sistemin imunitar. Është një inf eksion viral i cili vetëm në 10% jep komlikacione për t’u shtruar në spital dhe 10% janë njerëzit e rr ezikuar, meshkujt mbi 60-vjeç, ata me s ëmundje shoqëruese, një grup kontigjen që është i rr ezikuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *