Ky Qeni I Huton Të Gjithë, Ai Shikon Me Orë Të Tera Në Vrimat E Një Pusete

Ky Qeni I Huton Të Gjithë, Ai Shikon Me Orë Të Tera Në Vrimat E Një Pusete

Në Izmir, ishte çështje kurioziteti që qeni të vinte çdo ditë në kohë të caktuara dhe të shikonte vrimat e pusetës.
Vrimat e pusetës që qeni i shikonte u inspektuan nga zjarrfikësit. Zjarrfikësit i shikuan me kamera speciale pjesën e brendshme të pusetës, nuk hasën ndonjë situatë të pazakontë.

Cdo ditë në të njëjten kohë, qeni shikonin vrimat këtu, dhe zjar rfikësit mobilizuan për të zgjidhur s ekretin e qenit, i cili ishte shumë kurreshtar. Zjarrfikësit erdhën në rrugën ku qeni po vëzhgonte dhe hapen pusetën.

Ekipet e zjarrfikësve, të cilët ekzaminuan pjesën e brendshme të vrimave me kamera speciale, nuk hasën ndonjë situatë të pazakontë në ekzaminimet e tyre. Pas rreth një ore pune, qeni vazhdoi të vëzhgonte nën hekura, ndërsa zjarr fikësit vendosën përsëri rrjetat dhe u larguan nga rruga. Qyetar të shumtë ishin kurioz pse qeni po shikon brenda vrimave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *