Prap Paraqitet Gjenerali i Milloshit – 0 Shqiptar veq sa tdal prej bu;rgu se nja tgj;all skom me ju lan?

Prap Paraqitet Gjenerali i Milloshit – 0 Shqiptar veq sa tdal prej bu;rgu se nja tgj;all skom me ju lan?

Gjen.erali serb i njohur si komandanti i njësitit famëkeq beretat e kuqe Milorad Ulemek Legija këtyre ditëve ka bërë bujë në të gjitha mediat serbe me porosin e tij drejtuar qeverisë serbe ku ai kërkon që ta li.rojnë vetëm 48 orë dhe se ai do ta mer Kosovën dhe do ta kthen nën jurid.iksionin e Serbise. Me posht keni 2 video kli kojeni te dyat jane me pjese te ndara

Gje.nerali serb i njohur si komandanti i njësitit famëkeq beretat e kuqe Milorad Ulemek Legija këtyre ditëve ka bërë bujë në të gjitha mediat serbe me porosin e tij drejtuar qeverisë serbe ku ai kërkon që ta lirojnë vetëm 48 orë dhe se ai do ta mer Kosovën dhe do ta kthen nën juridiksionin e Serbise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *