Pamje Spektakolare E Arratisjes Nga Salla E Gjyqit, Po.lici Fluturon Mbi Shkallë Por…(VIDEO)

Pamje Spektakolare E Arratisjes Nga Salla E Gjyqit, Po.lici Fluturon Mbi Shkallë Por…(VIDEO)

Një burrë i dën uar për tr afik dr oge ka arritur të largohet në mënyrë spek takolare nga salla e gjy qit.Në mënyrë sp ektako lare ka qenë dhe moment që një efe ktiv i po.licisë në ten tativë për ta ndaluar në shkallë është he dhur nga bordura e shkallës.I dë nuari i shka thët arriti të zbresë në mënyrë spe kta kolare shkallët me këmbë, ndërsa po.lici rrëz ohet dhe mbërrin në fund të shkallëve i pla gosur.Ndërkohë, po.licia ka shp allur në kerkim personin e arr atisur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *