Nëse dëshiron që 70 mijë engjëj (Melek) të luten vetem për ty..! Atehere…!

Nëse dëshiron që 70 mijë engjëj (Melek) të luten vetem për ty..! Atehere…!

Nëse dëshiron që 70 mijë engjëj (Melek) të luten vetem për ty.
Thotë i dërguari mëshirë për të gjtha botët -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:

“Nuk ka ndonjë musliman që viziton një musliman në mëngjes, veçse për të do të luten 70 mijë engjëj deri në mbrëmje.

E nëse e viziton në mbrëmje, do të luten për të 70 mijë engjëj deri në agim…”.

Transmeton imam Tirmidhiu dhe e ka saktësuar imam Albani -Allahu i Madhëruar i mëshiroftë-.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *