Si ta dish që Allahu i Madheruar është i kënaqur me ty?

Si ta dish që Allahu i Madheruar është i kënaqur me ty?

Si ta dish që Allahu është i kënaqur me ty?

Nga shenjat që tregojnë se Allahu është i kënaqur me robin e Tij është edhe suksesi për të vepruar vepra të mira:

“Dhe ata të cilët u udhëzuan (Allahu) ua shtoi atyre udhëzimin dhe u dha devotshmëri.”

Muhamed: 47
Salih El-munexhid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *