Na trokiti në derë acari / Në Këto Zona Ka Nisur Dëbora E Parë, Ja Ku Është Zbardhur Çdo Gjë

Na trokiti në derë acari / Në Këto Zona Ka Nisur Dëbora E Parë, Ja Ku Është Zbardhur Çdo Gjë

Dimri në Kukës, Has e Tropojë ka trokitur zyrtarisht. Ul ja e ndj eshme e temperaturave në Kukës është shoqëruar me reshjet e para të borës që arrijnë 1-4 cm në lartesitë 400 metra mbi nivelin e detit. Po ashtu Mali i Gjallicës dhe i Koretnikut u zbardhën nga dëbora.
Reshje bore ka patur edhe në fshatrat e Shishtavecit, shpatet malore të segmentit Fushë-Dukagjin të Rrugës së Kombit, por pa probleme në lëvizjen e automjeteve. Dëbora ka zbardhur edhe malet e Hasit dhe rrugët na cionale.

Lëvizja në ak set rrugore na cionale dhe ato bashkiake nuk paraqesin pro blem pasi ak set janë të qarkullueshme në të gjithë Qarkun e Kukësit ndërsa mjetet e kontraktuara në rrugët nacionale mbeten në ga tishmëri për pë rballimin e situatave të mundshme.
Reshjet e para të borës mbuluan edhe lartesite e Tropjes ndersa policia Rrugore me qëllim shm angien e ak sidenteve ape lon qytetarët që të jenë të pa jisur me goma dimërore, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të ulin shpejtësinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *