7 mësimet e ajetul Kursia..!

Me ka mesuar ajeti “El-Kursij” se:

1-Ky eshte ajeti me madheshtor ne Librin e Allahut.

2-Allahu eshte i vetmi qe meriton te adhurohet me te drejte dhe askush tjeter vec Tij. Ai eshte Krijuesi i cdo gjeje, i Gjithdijshem per cdo gje dhe i paster nga cdo e mete apo mangesi.

3-Allahu ka emrat me te bukur dhe cilesite me te larta.

4-Ne te perfshihen te tri llojet e teuhidit: teuhidi rububijeh, teuhidi uluhijeh dhe teuhidi esmau ues sifat.

5- Askush nuk mund të ndërmjetësojë tek Allahu për askënd, veçse me lejen e Tij, dhe kjo leje do të jetë në ditën e Kiametit. Kurse në këtë botë askush nuk mund të ndërmjetësojë tek Allahu, qoftë i gjallë apo i vdekur.

6- Shtatë qiejt para Kursijit nuk janë veçse si një unazë e hedhur në shkretëtirë, kurse madhësia e Arshit para Kursijit është si madhësia e asaj shkretëtire para asaj unaze. Es-Sahiha, (109).

7-Ky ajet thuhet pas perfundimit te cdo namazi, ne dhikrin e mengjesit dhe mbremjes dhe para se te fleme gjume.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *