A E Dini Se Ne CiIen Dite Do Shihet AIIahu Ne Xhennet.. ?

A e dini se ne cilen dite do shihet Allahu ne Xhennet ?Transmetojn Buhariu, Muslimi.Dhe mos harroni o besimtarë se kjo kënaqësi e të shikuarit në Allahun do të jetë pikërisht ditën e xhuma ashtu siç ka ardhur në disa hadithe tjera.A mendon se Allahu do ta mundësoj kënaqësinë e të shikuarit në fytyrën e Tij ditën e xhuma në xhenet, ndërsa fytyra jote nuk ra në sexhde në këtë ditë përderisa ishe në këtë botë!? Allahu na bafte nga banorete e Xhennetit e ta shohim fytyrene Tije te Ndritur ashti siq i takon Madherise se Tije!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *