A E Dini Se Sa MeIek E Mbajn Arshin E Allahut..? Mos e Humbisni..!

A E Dini Se Sa MeIek E Mbajn Arshin E Allahut..? Mos e Humbisni..!

A E Dini Se Sa MeIek E Mbajn Arshin E Allahut..? Mos e Humbisni..!
Arshin që e mbajnë Melekët

“Ata (engjëj), që e mbajnë Fronin dhe ata që janë rreth tij, e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë Atij. Ata lypin falje për besimtarët, duke thënë: “O Zoti ynë, Ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijeninë Tënde, prandaj fali ata që janë penduar e që ndjekin rrugën Tënde dhe ruaji ata prej dënimit të Zjarrit flakërues!” (Gafir, 7)

Vazhdoni leximin ne kete link me poshte

“Engjëjt do të rrinë skajeve të tij, kurse tetë prej tyre do të mbajnë Fronin e Zotit tënd.” (Haka, 17)

Ebu Davudi trans­meton prej Xhabir ibën Abdullahut r.a. se Pej­gam­beri sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kishte thënë:

“Më është lejuar që të flas për një melek të Allahut që e bart Arshin, se largësia e pjesës së butë të veshit të tij dhe supit të tij është shtatëqind vjet.”8

Këtë e transmeton edhe ibën ebi Asimi në versionin e të cilit thuhet: “…largësia të cilën shpendi duhet ta fluturojë për shtatëqind vjet.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *