Duaja (Lutja) qe ruan famiIjen dhe shton te mirat (Bereqetin) ne shtepi..!

Duaja (Lutja) qe ruan famiijen dhe shton te mirat (Bereqetin) ne shtepi..!

Duaja (Lutja) qe ruan famiIjen dhe shton te mirat (Bereqetin) ne shtepi..!
Lutja-Duaja është të kërkuarit e robit mirësi dhe ndihmë nga krijuesi i tij Allahu xh.sh. me një përulësi dashuri dhe madhëri duke i shprehur paaftësinë e tij përball madhërisë së Allahut xh.sh. Duaja-Lutja është nënshtrimi në lutje e cila përmban paaftësinë e robit ndaj Allahut xh.sh. Duaja-lutja, duhet të bëhet me një sinqeritet të madh dhe jo vetëm me zemër por me të gjithë qenien e tij.

Duaja-lutja duhet të bëhet në gjendjen mes Havfit-Rexha, gjegjësisht frikës dhe shpresës. Lutja duhet të vijë nga zemra dhe zemra duhet të dridhet me dëshirat e kuptimit që ka duaja.

Duaja- Lutja është ftesa e dërguar drejt Allahut. Duaja-Lutja është pranimi i paaftësisë së njeriut ndaj Krijuesit. Duaja-Lutja është të kuptosh se ti nuk je i mjaftueshëm për asgjë ose i pamjaftueshëm. Duaja-Lutja është shndrimi i trupit të njeriut në gjendje kërkimi.

Duaja- Lutja është përgjigjja erdha robi im nga ana e Allahut ndaj një robit i cili e pranon paaftësinë e tij ndaj Zoti. Në Kuran thuhet: “Njeriu është i krijuar për të Lutur për të bërë dua.” Në fakt Duaja-Lutja është qëndrimi bazë i robit kundrejt krijuesit të tij.

Duaja është të kërkosh, nuk ka mundësi të kërkoj një njeri nëse nuk din si dhe çka të kërkoj, të kërkosh donë të thotë të jesh i vetëdijshëm. Të jesh i vetëdijshëm i ndërgjegjshëm dhe të dish të kërkosh donë të thotë të jesh njeri.

Ai i cili i njeh kufijtë e vet e din vendin e vet e njeh veten, e njeh edhe Zotin e tij. Njeriu që e din kufirin dhe e din vendin ku e ka din të bëj edhe dua-lutje, sepse e din se është rob dhe se Allahu është Zot i tij.

Duaja nuk ka ndonjë kohe dhe vend të caktuar bëhet në çdo vend dhe kohë. Duaja-Lutja është biseda e zemrës së robit me Allahun. Besimtari duhet të jetë gjithmonë në gjendje përgjërimi ndaj Zotit të tij, si një nevojë e adhurimit. Sepse lutja është adhurim ashtu thoshte Muhammedi a.s. “Duaja-lutja është ibadet.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *