Ja arsyet përse duhet të pini për ditë ujë të nxehtë me limon në dimër, ila ç për këto së mundje

Ja arsyet përse duhet të pini për ditë ujë të nxehtë me limon në dimër, ila ç për këto së mundje

Një filxhan kafe, një gotë qumësht apo një kakao e ngrohtë? Për shumë njerëz mënyra se si nisin ditën bëhet përcaktuese për vijimësinë e saj.
Por nëse doni t’i bëni një të mirë të madhe organizmit, hiqni dorë nga al ternativat e mësipërme dhe zëvendësojini me ujë me limon. Edhe pse dimër, e ndoshta diçka e ngrohtë do të ishte idealja për zgjimin, uji me limon nuk duhet të mungojë as në këtë stinë.
1.Lehtëson trejten: Lëngu i limonit nxit më lçinë të prodhojë sa më shumë lëng bi liar, një a cid shumë i rëndësishëm për procesin e trejtjes së ushqimeve. Sipas American Cancer Society, të gjithë pa cientët që kanë pro bleme me ko litin duhet të nisin ditën me lëng limoni.

2.Pastron or ganizmin: Mënyra më e mirë për të eleminuar to ksinat nga or ganizmi është nëpërmjet ur inës. Ac idi ci trik i limonit jo vetëm që stimulon prodhimin e shpeshtë të ur inës. Përmirëson gjithashtu funksionin e enzimave të më lçisë duke sjellë deto ksifikimin e saj.

3. Rrit veprimin e sistemit imunitar: Limoni është i pasur me ac id as korbik ( vitaminë C) që forcon veprimin e sistemit imunitar, duke krijuar një ba rrierë që mban larg in feksionet e ndryshme. Kur pini ujë me limon trupi juaj përthith shumë hekur, një përbërës i rëndësishëm që nxit veprimtarinë metabolike.

Leave a Reply

Your email address will not be published.