Asnjëher mos i harro këto 3 lutje (Dua)..! Përsëriti sa me shumë..!

Asnjëher mos i harro këto 3 lutje (Dua)..! Përsëriti sa me shumë..!

Asnjëher mos i harro këto 3 lutje (Dua)..! Përsëriti sa me shumë..!

Imam ibn Bazi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Kurrë mos i harro tri lutje kur je në sexhde:

1. O Allah, më jep përfundim të mirë gjatë daljes nga kjo botë!

2. O Allah, mundësoma të pendohem sinqerisht para vdekjes!

3. O Ndryshues i zemrave, përforcoje zemrën time në fenë Tënde!”

(Fetaua ibn Baz)

Leave a Reply

Your email address will not be published.