Mbrenda Natës Është Një Moment, Nëse Besimtari i Lutet Allahut, Lutja Pranohet! (Video)

Mbrenda Natës Është Një Moment, Nëse Besimtari i Lutet Allahut, Lutja Pranohet!

Mbrenda Natës Është Një Moment, Nëse Besimtari i Lutet Allahut, Lutja Pranohet!

Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet!Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet!Percillet nga Xhabiri Allahu qofte i kenaqeur me te se Profeti salAllahu alejhi we selam ka thene ” Naten eshte nje ore nese besimtari i lutet Allahut ne te,per miresi te kesaj bote dhe botes tjeter Allahu do ti jape, kjo ore eshte ne cdo nate ” Tranmeton Imam Muslimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *