Çfarë thotë njeriu pasi ti dalë shpirti?

Çfarë thotë njeriu pasi ti dalë shpirti?

Çfarë thotë njeriu pasi ti dalë shpirti?

Ndonëse vdekja zakonisht konsiderohet si një koncept disi i frikshëm; ka një numër i konsiderueshëm njerëzish që e përqafojnë vdekjen aq trimërisht dhe fisnikërisht saqë të lë me gojë hapur. Ky shkrim synon të analizojë jetën pas vdekjes nga këndvështrimi islamik. S

hkrimi niset me përshkrimin e llojeve të vdekjes sipas tanatologjisë (studimi që meret me aspektet mjekësore, psikologjike dhe sociologjike të vdekjes si dhe mënyrat se si njerëzit përballen me të) dhe më pas studion vdekjen në lëmin e feve të ndryshme për të nxjerrë një përfundim me metodat krahasuese.

Në vijimësi, shkrimi zbërthen këndvështrimin e Islamit mbi gjendjen e pasvdekjes, mbi gjendjen e shpirtit, parajsën dhe ferrin si dhe mbi mundësinë e komunikimit me të vdekurit sipas asaj që na mëson Islami.

Per me shume ndjek videon ne vazhdim..

Leave a Reply

Your email address will not be published.