E Dini Çfar I Dhanë Për Të Pirë Hashim Thaçit Në Aeroplan Gjatë Sh K Uarjes Për Në Hagë

Çka I Dhanë Për Të Pirë Hashim Thaçit Në Aeroplan Gjatë Sh K Uarjes Për Në Hagë

Pak pas orës 15:00, më 4 në ntor 2020, ofí cerët e si gurisë operative të SPO-së u takuan me z. Thaçi. Thaçi ishte i in formuar se ak takuza kundër tij ishte konfirmuar dhe lës huar një ur dhër për arr estimin e tij, por që po i jepej mundësia të paraqitej në orën 10:00 të mëngjesit vijues”, thuhet në raportin e arr estimit të Hashim Thaçit.

“Ai u këshillua që nëse, ndër të tjera, do të përpíqej të largohej nga vendi, ose të ndërmerrte ndonjë hap për të pe nguar drejtësinë ose ndërhyrë në dë shmítarët, ai do të a rrestohej menjëherë”, thuhet tutje në raport.

Thaçi i kishte raportuar zyrtarët e sigurisë së SPO-së për aktivitetin e tij të mbetur të datës 4 në ntor, derisa i kishte kërkuar atyre që të nesërmen të ketë mundësi të i drejtohet qytetarëve të Kosovës.

Në këtë raport është i detajuar i gjithë rrugëtimi i Thaçit për në Hagë. Aty tregohet se si Thaçi ka udhëtuar, është in formuar mbi pro cedurat lí gjore, është pajisur me mjete mbrojtëse an tí-C0 VíD, si dhe që iu kishte dhënë një pije freskuese në aeroplan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.