Edhe Hoxha Elvic Naçi, Ka Një Mesazh Për Makaronin: “Pse E Tërhoqe Ambasadorin

Edhe Hoxha Elvic Naçi, Ka Një Mesazh Për Makaronin: “Pse E Tërhoqe Ambasadorin

Pse e të rhoqi ambasadorin kur ai vetë ka thënë që çdokush ka të drejtë të thotë atë çka dëshiron?

Kur foendon Profetin (s.a.s) ai bazohet në fjalën e lirë ndërsa kur një shtet tjetër flet k eq për të, ai t ërheq ambasadorin. Ç’është kjo?” Imami Elvis Naçi. Pse e të rhoqi ambasadorin kur ai vetë ka thënë që çdokush ka të drejtë të thotë atë çka dëshiron?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *