EKSKLUZlVE / Rrëfimi I Adnan Merovcit Për Hashim Thaçin: M’i Lëshojë Dy Gran Ata Dore Gjatë Rrugës Për Në Paris

EKSKLUZlVE / Rrëfimi I Adnan Merovcit Për Hashim Thaçin: M’i Lëshojë Dy Gran Ata Dore Gjatë Rrugës Për Në Paris

EKSKLUZIVE / Rrëfimi I Adnan Merovcit Për Hashim Thaçin: M’i Lëshojë Dy Gran Ata Dore Gjatë Rrugës Për Në Paris

Ish-truproja e pr esidentit Ibrahim Rugova, Adnan Merovci ka rr ëfyer mo mentin kur pr esidenti i tanishëm i Kosovës.

Hashim Thaçi, i kishte lëshuar dy gra nata dore në duar, pasi Merovci i kishte thënë se ishte bërë paqësor dhe nuk po dëshiron lu ftë.

Adnan Mervoci i cili në p ublik është i njohur më shumë si tr uproja e Ibrahim Rugovës, për të cilin kishte shë rbyer dhjetë vite, në një emision të më he rshëm te Besim Dina, ka rr ëfyer një ngjarje int eresant që ka ndodhur në vitin 1999, për u dhëtimin në Paris, u dhëtim që kishte të bënte për nënshkrimin e ma rrëveshjes së Rambujesë.

Ai kishte thënë se kur janë takuar ai dhe Rugova në aeroportin e Klagenfurt me Hashim Thaçin, ky i fundit i ka dhënë Mervocit dy gra nata dore.”Kur u takuam në aeroportin e Klagenfurtit me Thaçin, i thashë shumë je bërë p aqësor, e le luf tën dhe tani po vjen po nënshkruan një m arrëveshje paqësore.

Hashim Thaçi i nxori nga gjepi dy gr anata dore dhe m’i lëshojë në duar, ndërsa unë u ktheva nga pr ofesori Fehmi Agani dhe presidenti Rugova dhe i pyeta se çka me bë me to. Ata veç ma kanë bërë me dorë ik ik prej neve”, rr ëfen Merovci në këtë intervistë

Leave a Reply

Your email address will not be published.