Filozofi Latifi Fajëson Hoxhollarët Për Shqiptarët Që Po Kryejnë S Ulme T Erroriste: Ata Qe 20 Vjet Frymëzohen Nëpër Xhami

Filozofi Latifi Fajëson Hoxhollarët Për Shqiptarët Që Po Kryejnë S Ulme T Erroriste: Ata Qe 20 Vjet Frymëzohen Nëpër Xhami

Pasi sipas tij disa hoxhallarë që 20 vjet nxisin dhe frymëzojnë të rinj për t’u bashkuar në organizata të ndryshme t erroriste, si ajo e I S I S.

Latifi thotë se hoxhallarë e ide ologë va habistë pr opagandojnë doktrina isl amiste që prodhojnë jot olerancë, dhu në e te rror ku ndër të gjithë atyre që mendojnë e besojnë ndryshe.

“Janë po këta që i frymëzuan afër 1000 shqiptarë për t’iu bashkuar I SIS-it dhe rrjedhimisht për ta njo llosur kombin shqiptar në sytë e botës demokratike”, ka shkruar Latifi ndër të tjerash në F acebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *