Gjatë Iu’ftës kam parë disa njerëz që fshiheshin në një podrum dhe i pyeta se qfarë po bëni këtu..!

Gjatë lu ftës kam parë disa njerëz që fshiheshin në një podrum dhe i pyeta se qfarë po bëni këtu..

Gjatë Iu’ftës kam parë disa njerëz që fshiheshin në një podrum dhe i pyeta se qfarë po bëni këtu..!
Tregim nga Hoxhë Jakup Asipi.
Gjatë luftës kam parë disa njerëz që fshiheshin në një podrum dhe i pyeta se qfarë po bëni këtu?

Ata më thanë: “Po hoxho dikush duhet me udhëheqë popullin nëse çlirohemi”!

Leave a Reply

Your email address will not be published.