Gjeniun Shqiptar, Është Vetëm Tre Vjeç Po Di Të Lexojë, Nëna E Tij: Mësoi Të Lexonte Vetë Edhe Numrat

Gjeniun Shqiptar, Është Vetëm Tre Vjeç Po Di Të Lexojë, Nëna E Tij: Mësoi Të Lexonte Vetë Edhe Numrat

Eljo lexon rrjedhshëm edhe pse është vetëm 3 vjeç. Që 30 muajsh Eljo dinte alfabetin anglez dhe atë në gjuhën shqipe, por kur sa kishte mbushur 2 vjeç në një natë dhje tori, be fasuese për Evën ishte zbu limi se i biri kishte mësuar vetë të lexonte.

Mora librin bletë zuzuja fillova t’ia lexoj, nga mesi u lodha edhe nuk po ia lexoja sic ishin fjalët në libër edhe ai e lexoi vetë . U çuditëm thashë mbase e ka mësuar përmendësh se ia kisha lexuar shpesh në darkë dhe i vura gazeta e libra të tjerë përpara dhe ai lexonte vërtetë”.

Eljo di edhe të shkruajë, edhe pse në mënyrën e tij, i lënë i lirë në botën e tij me një dh unti të veçantë të pas hpjegueshme nga prindërit i vetmi shqe tësim i tyre është e ardhmja. Mungesa e një programi të veçantë dhe stafit të specializuar për 3 vjeçarin me in teligjencë të lartë në kopsht si dhe në vijim do të sillte dëshirën e pakët të të miturit për të dëgjuar shpjegimin e arsimtarëve për gjërat që ai tashmë i di.

Leave a Reply

Your email address will not be published.