Historia e trisht / Rrëfehet Shqiptarja Që E Mb Yti Burrin Me Sëpatë Në Francë: Krejt Çka Ndieja Ishte U Rrejtja

Historia e trisht / Rrëfehet Shqiptarja Që E Mb Yti Burrin Me Sëpatë Në Francë: Krejt Çka Ndieja Ishte U Rrejtja

Historia e trisht / Rrëfehet Shqiptarja Që E Mb Yti Burrin Me Sëpatë Në Francë: Krejt Çka Ndieja Ishte U Rrejtja

“Nuk e kam imagjinuar kurrë se do të përje toja diçka të tillë…Sikur ta kishte bërë ndonjë njeri i huaj ndoshta do të mund ta pranoja disi.

Por ta bëjë njeriu me të cilin unë lidha jetën, i bëra dy fëmijë, s akrifikova aq shumë që t’i nd ihmoja edhe kur familja e tij ho qën dorë prej tij…Krejt çka ndieja ishte u rrejtja”, thotë Suzana Zogiani Sekiraqa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *